Aktualizacja kart charakterystyki często przez podwykonawców
brak zdjęcia

Aktualizacja kart charakterystyki produktów chemicznych jest wymaganą prawnie czynnością, którą muszą przeprowadzić firmy zajmujące się produkcją różnych chemicznych specyfików. Różne rodzaje materiałów chemicznych bardzo często są niebezpieczne dla otoczenia i dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Ich przewożenie wymaga nie tylko odpowiedniej ostrożności, ale także zabezpieczenia możliwości szybkiego przeciwdziałania w przypadku wydostania się takich produktów podczas różnego rodzaju wypadków, które niestety mogą mieć miejsce w trakcie transportu. Karta charakterystyki produktu chemicznego zawiera wszelkie niezbędne informacje, również dotyczące ewentualnego neutralizowania danego produktu chemicznego w przypadku jego wydostania się na zewnątrz. Aktualizacja kart charakterystyki produktów chemicznych często powierzana jest firmom, które specjalizują się, na zasadzie podwykonawstwa, w realizowaniu tego rodzaju czynności. Do tego rodzaju firm należy Feed Reach Consulting.