Całodobowa opieka w domu seniora w Komorowie
http://www.domzlotegowieku.pl

Dom Złotego Wieku to profesjonalnie zarządzany i urządzony całodobowy dom opieki dla seniorów, usytuowany w dogodnym punkcie, z łatwym dojazdem. Przedstawiany dom opieki (Komorów) zapewnia też wszystkim swoim podopiecznym kompleksowe usługi lekarskie i pielęgniarskie, również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Do opisywanego domu seniora, trafiają ponadto osoby niepełnosprawne ruchowo, oczekujące najlepszego możliwego wsparcia pielęgniarskiego i od doświadczonych fizjoterapeutów. Rekomendowany przez dotychczasowych mieszkańców dom opieki (Komorów) gwarantuje też pełne wsparcie dla seniorów, w wykonywaniu szeregu codziennych czynności. Wszyscy seniorzy i znajdujące się w ośrodku osoby niepełnosprawne, mają ponadto zapewnioną opiekę duszpasterską oraz szereg rozrywek, niepozwalających na uczucia znudzenia i osamotnienia. Warto już dzisiaj zapoznać się z warunkami i kosztami miesięcznego pobytu w tym domu opieki z Komorowa.