Prowadzenie spraw o odszkodowanie w Krakowie
brak zdjęcia

Popełnione i udokumentowane błędy lekarskie to powód do ubiegania się o odszkodowania (Kraków) z tego tytułu, fachowym wsparciem doradczym w tym obszarze służy kancelaria PW, o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu takich postępowań. Odszkodowanie za szkody komunikacyjne, rolnicze czy wynikające z roszczeń wobec towarzystw ubezpieczeniowych to kolejne sprawy prowadzone w tej krakowskiej kancelarii, o najwyższej renomie, regularnie współpracującej z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi. Spory o odszkodowania (Kraków) nie muszą kończyć się na drodze sądowej, innym sposobem na uzyskanie przysługującego nam zadośćuczynienia, w konkretnym wymiarze, jest polubowne ustalenie kwoty należności między stronami. Organizacją takich spotkań zajmują się wykwalifikowani umiejący do maksimum wykorzystać prawnie przysługujące formy nacisku i perswazji. Oferta prezentowanej kancelarii radcowskiej obejmuje także prowadzenie spraw karnych i rodzinnych, między innymi o opiekę nad dzieckiem czy rozwodowych.