System Active Guard w agencji ochrony
brak zdjęcia

Agencja ochrony (Katowice) aktywnie nadzoruje pracę swoich ochroniarzy przy pomocy systemu Active Guard, który pozwala kontrolować pracę patroli, niezwłocznie przekazuje sygnał o włamaniu lub napadzie, zapewnia połączenia telefoniczne z pracownikami, a także posiada opcję nasłuchu i radiolinii. Active Guard nadzoruje miejsce i czas pracy, co pozwala na dokonanie bieżących analiz i wprowadzenie potrzebnych zmian dostosowanych do zmieniającej się sytuacji. Agencja ochrony (Katowice) EZT dysponuje wykwalifikowanym personelem, który podlega obowiązkowym cyklicznym szkoleniom sprawdzającym umiejętności. Personel EZT jest dyskretny i taktowny.