Skorzystaj z pomocy specjalistów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
brak zdjęcia

Zajmujemy się wszystkim, co jest związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową. Jesteśmy organem zewnętrznym kontrolującym np. warunki i czas pracy. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analizujemy warunki pracy oraz częstość występowania wypadków. Pomagamy pracodawcom zorganizować miejsca pracy tak, aby były bezpieczne Dbamy o to,, by czas pracy był dostosowany do jej specyfiki. Do naszych obowiązków należy również sporządzanie dokumentacji powypadkowej. To my zajmujemy się reprezentowaniem interesów pracodawców w trakcie kontroli przeprowadzanej przez organy nadzoru. Tworzymy systemy ochrony przeciwpożarowej, przygotowujmy instrukcje i ćwiczenia na wypadek pożaru. Służymy pomocą w każdej kwestii dotyczącej bhp.